Caffe4u štatút súťaže – instagram

CAFFE4U SÚŤAŽ

identifikácia organizátora súťaže:

Caffe4U, s.r.o.

Koreničova 13, 

81103 Bratislava

IČO 44793421

DIČ 2022849642

IČ DPH SK2022849642  podľa §4

I.Predmet súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Caffe4u, s.r.o.. Predmetom súťaže je označiť pod príspevkom na sieti dvoch ľudí a dať lajk na instagramovú stránku firmy caffe4you. Komentáre a lajky je možné pridávať na sieti Instagram od 30.9. do 1.10. 2022.

II.Súťažiaci a osobné údaje

Účastníkom súťaže ( „súťažiaci“) sa môže stať používateľ sociálnej siete Instagram, ktorý splní podmienky súťaže. Súťaže sa podľa pravidiel nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke. Ak sa následne dokáže, že výherca súťaže je osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi, nemá právny nárok na výhru. Zapojením sa do súťaže prostredníctvom komentáru s označenými dvoma ľudmi súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže uvedenými v dokumente. Organizátor súťaže Caffe4u, s.r.o. spracuje osobné údaje všetkých ľudí participujúcich na súťaži v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe údajov. Formuláre s osobnými údajmi budú po vyhodnotení súťaže uchovávané v kancelárskych priestoroch Caffe4u, s.r.o.. s prístupom výlučne konateľa spoločnosti. Po oznámení výhercu a úspešnom vyzdvihnutí všetkých cien budú údaje úplne zlikvidované skartáciou. Nebude vyhotovená žiadna kópia.

Ak súťažiaci právoplatne vyhrá hlavnú cenu po vylosovaní, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho údajov ako sú jeho nick, poprípade meno a priezvisko, uvedené na sieti Instagram. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:

a) vyhlasuje, že:

  1. je občanom SR;
  2. je plnoletý alebo;
  3. nie je plnoletý ale pravidlá súťaže schvaľuje jeho zákonný zástupca;

b) vyhlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje pravdivé nie sú, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu a jej náhradu.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže

Súťaž má trvanie od  30.9. do 1.10. 2022. Úlohou súťažiaceho je označiť v komentári na stránke spoločnosti Caffe4U, s.r.o na sieti Instagram pod súťažnou fotkou dvoch ľudí a lajknúť stránku. Pravidlom súťaže je, že jeden človek môže komentovať iba jedenkrát.

Používanie viacerých identít na Instagrame jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto pravidla vedie k vylúčeniu zo súťaže. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz

Súťaž je oficiálne ukončená dňa 1.10. 2022 o 20.00. Vyžrebovaný bude jeden účastník súťaže.

1.Cena pre výhercu

Víťaz súťaže získa 225g kávy Kostarika Mozart a 40g kakaových bôbov v poleve Kakawco od spoločnosti Caffe4U, s.r.o., ktoré si môže vyzdvihnúť na predajni Caffe4u, s.r.o. Obchodná 42, 811 06 Bratislava

2. Odovzdávanie výhry

Organizátor Caffe4u, s.r.o. do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže osloví výhercu na sociálnej sieti a oznámi mu informácie o výhre. Spoločne sa následne dohodnú na podrobnostiach. Ak sa výherca neozve organizátorovi do 2 dní od kontaktovania organizátorom, organizátor vyberá z tabuľky nového výhercu. Ak je výherca osoba mladšia ako 18 rokov, výhru za neho prevezme jeho zákonný zástupca.

Instagram so súťažou nemá nič spoločné a nemá voči jej účastníkom žiadne záväzky.

Dátum vydania pravidiel: 30.9.2022

Caffe4u štatút súťaže

CAFFE4U SÚŤAŽ

identifikácia organizátora súťaže:

Caffe4u, s.r.o.

Koreničova 13, 

81103 Bratislava

IČO 44793421

DIČ 2022849642

IČ DPH SK2022849642  podľa §4

I.Predmet súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Caffe4u, s.r.o.. Predmetom súťaže je odpovedať pod príspevkom na sieti Facebook na otázku: “O ktorý druh kávy z nášho e-shopu máte záujem?”a dať lajk na príspevok. Komentáre a lajky je možné pridávať na sieti Facebook od 6.10. do 9.10. 2020.

II.Súťažiaci a osobné údaje

Účastníkom súťaže ( „súťažiaci“) sa môže stať používateľ sociálnych sietí Facebook, ktorý splní podmienky súťaže. Súťaže sa podľa pravidiel nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke. Ak sa následne dokáže, že výherca súťaže je osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi, nemá právny nárok na výhru. Zapojením sa do súťaže prostredníctvom komentáru s odpoveďou, súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže uvedenými v dokumente. Organizátor súťaže Caffe4u, s.r.o. spracuje osobné údaje všetkých ľudí participujúcich na súťaži v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe údajov. Formuláre s osobnými údajmi budú po vyhodnotení súťaže uchovávané v kancelárskych priestoroch Caffe4u, s.r.o.. s prístupom výlučne konateľa spoločnosti. Po oznámení výhercu a úspešnom vyzdvihnutí všetkých cien budú údaje úplne zlikvidované skartáciou. Nebude vyhotovená žiadna kópia.

Ak súťažiaci právoplatne vyhrá hlavnú cenu po vylosovaní, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho údajov ako sú meno a priezvisko, uvedené na sieti Facebook. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:

a) vyhlasuje, že:

  1. je občanom SR;
  2. je plnoletý alebo;
  3. nie je plnoletý ale pravidlá súťaže schvaľuje jeho zákonný zástupca;

b) vyhlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje pravdivé nie sú, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu a jej náhradu.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže

Súťaž má trvanie od  6.10. do 9.10. 2020. Úlohou súťažiaceho odpovedať na otázku na profile spoločnosti Caffe4u, s.r.o na sieti Facebook. Pravidlom súťaže je, že jeden človek môže komentovať iba jedenkrát.

Používanie viacerých identít na Facebooku jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto pravidla vedie k vylúčeniu zo súťaže. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz

Súťaž je oficiálne ukončená dňa 9.10. 2020 o polnoci. Vyžrebovaný bude jeden účastník súťaže.

1.Cena pre výhercu

Víťaz súťaže získa balíček hodnotných cien od spoločnosti Caffe4u, s.r.o., ktorú si môže vyzdvihnúť na predajni Caffe4u, s.r.o. Obchodná 42 811 06 Bratislava

2. Odovzdávanie výhry

Organizátor Caffe4u, s.r.o. do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže osloví výhercu na sociálnej sieti a oznámi mu informácie o výhre. Spoločne sa následne dohodnú na podrobnostiach. Ak sa výherca neozve organizátorovi do 2 dní od kontaktovania organizátorom, organizátor vyberá z tabuľky nového výhercu. Ak je výherca osoba mladšia ako 18 rokov, výhru za neho prevezme jeho zákonný zástupca.

Facebook so súťažou nemá nič spoločné a nemá voči jej účastníkom žiadne záväzky.

Dátum vydania pravidiel: 5.10.2020