Obchodné podmienky a ochrana súkromia

OBCHODNÉ PODMIENKY:

Vytvorenie objednávok:

Objednávky sa realizujú prostredníctvom webovej stránky. Po zaevidovaní objednávky vám bude zaslaný e-mail potvrdzujúci prijatie vašej objednávky.

Ďalej je možné vytvoriť objednávku aj telefonicky na telefónnom čísle +421904889792 alebo +421948594217 každý pracovný deň od 8:00 do 16:00.

Spôsob platenia za tovar

1. platba na dobierku           2. úhrada v hotovosti pri preberaní tovaru
3. platba prevodom na účet v UniCredit Bank, číslo účtu 66 4831 5002/1111
IBAN: SK66 1111 0000 0066 4831 5002
V prípade voľby platby prevodom na účet bude vaša objednávka expedovaná až po pripísaní úhrady na náš účet.

Dodanie tovaru:

 

  • Prostredníctvom kuriéra: cena za dopravu tovaru je stanovená podľa taríf prepravcu a pripočítava sa k hodnote objednávky. Pri objednávke nad 40,00 € je doprava zdarma, avšak pri objednávke nad 10kg pripočítavame na každý ďalší kilogram 0,50€.

V rámci Bratislavy sa doručenie tovaru zabezpečuje v pracovné dni – do 48 hodín – od potvrdenia úhrady objednávky.

Cena poštovného a balného pri objednávkach nižších ako 40,00 €:
– kuriérska spoločnosť GLS: 3€

Objednávky sú záväzné, v prípade neprebratia zásielky nahradí kupujúci škodu vzniknutú na poštovnom vo výške 5,00 €.

  • Osobný odbersa realizujepriamo na prevádzke – Obchodná ulica 42B. Objednávka bude na predajni uschovaná po dobu 10 pracovných dní. Po uplynutí tejto lehoty už nebude možné si prebrať objednávku.

V prípade plantážnej praženej kávy, ktorú pražíme podľa objednávok, bude vyexpedovanie realizované do troch pracovných dní.

V prípade zelenej kávy a iných produktov bude vyexpedovanie realizované do 48 hodín. V prípade zmien predávajúci informuje objednávateľa o situácii.

Zrušenie objednávky:


Zrušenie objednávky kupujúcim:
 kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu a akéhokoľvek postihu. Podmienkou je zaslanie e-mailu alebo zrušiť objednávku telefonicky a to do dňa expedície tovaru.

Zrušenie objednávky dodávateľom: predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne alebo nedostupné telefónne číslo, neodpovedá na e-maily a pod.)
  • Tovar sa už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Zodpovednosť za škody na tovare a kompletnosť balenia:

Po prevzatí tovaru pri osobnom odbere alebo kuriérskou službou je kupujúci povinný si ihneď skontrolovať tovar.

Pokiaľ je pri prevzatí od kuriérskej služby zistené viditeľné poškodenie obalu resp. zjavný úbytok obsahu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody telefonicky predávajúcemu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky. Pri osobnom prevzatí je kupujúci povinný si tovar prehliadnuť a skontrolovať celý obsah balenia, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

V prípade, že obsah zásielky nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Ochrana osobných údajov:

Po zaevidovaní sa u nás ako zákazníci nášho internetového obchodu dávate pri registrácii súhlas s tým, že údaje o vás a vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Údaje o vašich nákupoch v našom internetovom obchode sú zhromažďované kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a slúžia i k vašej spätnej kontrole. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate v našom internetovom obchode sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Vaše kontaktné údaje a informácie o nákupoch nie sú poskytované tretej strane (s výnimkou kuriérskej spoločnosti, pokiaľ ide o dopravu vašej zásielky pomocou tejto služby).

Reklamácie a záruky:

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ďalej na tovar zakúpený v jednej z prevádzok.

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

Predávajúci nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené dopravcom. Ak sa vierohodne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite (pokazený či inak poškodený), kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote, pričom kupujúci znáša náklady na jeho opätovnú dopravu na miesto určenia. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Predávajúci neručí za nedostatky a chyby spôsobené prepravcom, avšak zaväzuje sa riešiť poškodenie zásielky s prepravcom.

Reklamácie je možné vybaviť osobne na predajni alebo telefonicky na tel. čísle +421904889792 od 8:00 do 16:00 v pracovné dni.

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platných predpisov SR, pokiaľ na tovare nie je uvedené inak.